Untitled Document
PROJELER

  BAKKALLARI KORUMA VE KALKINDIRMA PROJESİ  
 (BURSA BAKKALIM A.Ş.)     

          
PROJENİN AMACI        
a-)Yıllar itibariyle her geçen yıl sayısal ve işlevsel olarak azalan bakkal işletmeciliğinin yapısını  
güçlendirmek.         
b-)Bakkalların kapanmasını önlemek.       
c-)Bakkalların fiziksel çalışma koşullarının düzeltilmesine katkı sağlamak ve geliştirmek   
ç-)Bakkalların toplu hareket etmelerini sağlayarak ekonomik alanda güçlü olmalarını sağlamak  
d-)İşsizliğin artmasını önlemek ve istihdamı artırmak.      
e-)Bakkalların gelir seviyesini arttırmak.        
f-)Bakkalların giderlerini azaltmak.       
g-)Ülkemizin orta gelir grup seviyelerini güçlendirmek.      
ı-)Son zamanlarda daha çok yabancıların söz sahibi olduğu perakende sektöründe yerli sermayeyi  
güçlendirmek.         
i-)Hipermarket zincirleri ve büyük süpermarketlere karşı bakkal ve küçük marketleri korumak,  
Anayasa dayanak gösterilerek devletten ihtiyaç duyulacak destekleri sağlamak ve bu yönde çalışmalar  
yapılmasına katkı koymak.        
h-)Bakkalların şirketleşerek toplu haraket etmeleri konusunda,ülkemiz bakkal işletmecilerine ülke  
çapında,şirketleşerek çalışmalarına katkı sağlamak,bu konuda öncü model olmak.   
j-)İşbirliği ve güç birliği oluşturarak modern çapa uyumlu çalışmalar yapmak.    
k-)Bakkalların mesleki eğitimlerine katkı sağlamak.      
          
PROJENİN AKTÖRLERİ       
Bursa Bakkallar Esnaf Odası        
          
PROJENİN FAYDALARI       
a-) Bakkalların bir araya gelmesini sağlayarak örgütlemek,      
b-) Toplu mal alımlarıyla ucuza mal temin etmelerini sağlayarak rekabet gücünü artırmak,  
c-) Elde edilen fiat avantajlarıyla tüketicileri korumak,     
d-) Bakkalların kapanmasını önleyerek işsizliğin artmasına engel olmak,    
e-) Reklam ve ilanlarla tüketici bilincini arttırmak,      
f-) Tüketicilerin ihtiyaçlarını kendilerine en yakın yerlerden en uygun fiata satın almalarını sağlamak,   
g-) Üye bakkalların muhasebe defterlerini şirkette oluşturulacak muhasebe departmanına ücretsiz tutturmak.  
h-) Güç birliği sayesinde bankacılık işlemlerinde avantaj sağlamak. (Çek-Kredi ve Pos Cihazı gibi)  
          
   PROJENİN SAFHALARI    
          
A)ÖRGÜTLENME SAFHASI      
          
1- Bakkallık mesleğini bizzat icra eden üyelerden meydana gelecek bir şirket kurulacak,(BURSA BAKKALIM A.Ş.)  
2- Her bir şirket ortağı en az 500 TL’lik ,en fazla 10 hisse yani 5000.-TL.'lik hisse senedini almasıyla şirket ortağı olacak,  
3- Bu üyelik bedeli ihtiyaç halinde Esnaf-Kefalet Koop.leri marifetiyle temin edilecek,   
4- Şirkete, sahasında uzman bir genel müdür atanacak ve istediği çalışma ekibi oluşturulacak,  
5- Şirket ortağı olan işyerlerini temizlik, hijyen, fiat-kalite, tüketici hakları, ahilik kuralları açısından  
denetleyecek denetim ekibi kurulacak.       
6-Tüm şirket ortakları Tabela Birliğine gidilecek (örneğin BURSA  BAKKALIM A.Ş. , PINAR MARKET)  
          
B) MAL, HİZMET ALIMI VE ÜRETİMİ      
1-Ülkemizin önde gelen üretici veya pazarlama firmalanndan en uygun fiat ve vadeyle ürün satın  
alınacak,          
2- Satın alma veya kiralama yöntemi ile depolar kurulacak,     
3- Şirket adına fason mallar üretim imkanları araştırılacak,     
4- İmkanlar ölçüsünde paketleme tesisleri kurulmaya çalışılacak,    
5- Dağıtım zinciri bulunan firmalarla görüşülerek en uygun şartlarda mal temin edip, şirket ortağı  
işyerlerine teslimi sağlanacak.        
6- Bankalardan en uygun şartlarda POST CİHAZLARI temin edilerek modern alış-veriş metotlarına  
sahip olunacak.         
          
C) REKLAM-TANITIM-EĞİTİM       
1- Şirket adına FM bandında yayın yapan bir radyo kurulacak veya kiralanacak,   
2- Bu radyo ile müzik yayını,esnafın sorunları,tüketicilerin bilinçlendirilmesi,uygun kampanyaların  
tanıtımı yapılacak,         
3- Günlük veya haftalık tanıtım-fiat katalogları-broşürleri bastırılıp tüketicilere dağıtılacak,  
4- Tek tip pano ve cephe kaplamalarıyla şirket ortağı işyerlerinin tanınması sağlanacak.  
          
D) DAĞITIM VE SEVKİYAT       
1- Depolardaki ürünler telsiz donanımlı araç fılolarıyla ortaklara süratle ulaştırılacak,   
2- ALO.. ..BURSA BAKKALIM A.Ş.  ve online'la  sipariş hattıyla ortakların siparişleri kabul edilecek.  
          
E) SATIS-PAZARLAMA        
1- Bütün ortakların online sistemiyle birbirine bağlanarak tek fiat uygulamasma gidilecek,  
2- Tezgahta görevliler tek tip kıyafetlerle müşterinin karşısına çıkacak,    
3- Tezgahta görevliler tüketici hakları, tüketici memnuniyeti, iletişim vs. konularında şirketçe  
eğitilecek,         
4- Modem yazarkasa, tartı, barkot okuyucularla satış yapılacak.    
          
F)DEVLET DESTEĞİ        
Şirket ortağı bakkallara sabit ve düşük oranlı vergiler ve düşük KDV avantajlarıyla ilgili Vergi Usul   
Kanununda gerekli değişiklikler yapılarak şirketleşme teşvik edilecek.    
G)SOSYAL SORUMLULUK       
Uygun sayıdaki mahallelerde bir adet Gıda Bankacılığı şb.si açılarak üretici firmalardan bedava temin   
edilecek gıdalar mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılarak sosyal sorumluluk üstlenilecek.  
          
   1-GENEL DURUM     
          
1 -PROJENİN YASAL DAYANAĞI      
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Esnaf ve Sanatkarların korunmasını 173. madde ile teminat   
altına almıştır.         
 173. maddede belirtildiği üzere, “Devlet, Esnaf ve Sanatkarları koruyucu ve destekleyici   
tedbirleri alır” şeklinde Anayasamızda yer almaktadır.     
 0 halde Bakkal ve küçük marketlerin şirketleşme ile belki de devletten gerekli destekleri   
alabilmesi mümkün görülmektedir.       
2-BAKKAL. MARKET VE SÜPERMARKET İŞLETMELERİ   
a-Ülkemizdeki Genel Durum      
 Son yıllarda dünyada ve ülkemizdeki küreselleşme hareketleri sonucu, yıllardır ülke   
ekonomisini sırtında taşıyan küçük esnaf ve sanatkarlar sıkıntılar yaşamaktadır.Özellikle bakkallar  
da bu gelişmelerden olumsuz etkilenmekte ve her geçen gün sıkıntılara daha da artmaktadır.  
 Ülkemizde Hipermarket Zincirleri, Hipermarketler, Büyük Süpermarketler, Süpermarketler   
küçük ve orta marketler ile bakkalların sayılarına ilişkin veriler aşağıdaki şekildedir.   
                                  2000 2001 2002 2003 2004 (2000-2004 %)  
Hipermarket Zinciri   2.979 3,64 4.005 4.242 4.807 61 +  
Hipermakret (2500 m2 büy) 129 149 151 143 152 18+  
Büyük S.M.(1000 m2-2500 m2) 306 357 368 367 394 29 +  
Süper Market (400 m2-1000m2) 726 835 909 968 1.082 49 +  
Küçük S.M.(400 m2 Küçük) 1.818 2.299 2.577 2.764 3.179 75 +  
Orta Marketler (50-100 m2) 13.232 13.210 13.555 14.537 15.197 15 +  
Bakkallar (50 m2 Küçük) 136.763 128.580 122.342 124.283 122.781 10 -  
          
Kaynak Nielsen Araştırma Şirketi      
          
Genel olarak yıllar itibariyle bakkallar dışında tüm süper ve hiper market türlerinde artış görülmektedir.  
 Bakkal sayılarında ise 2000 yılından 2002 yılına kadar hızlı bir azalma olmuş, 2002, 2003 ve    
2004 yıllarında azalma trendi duraklamaya dönüşmüştür. Yani bakkalların kapatılmaması yönünde   
direnç göze çarpmaktadır. Bu çalışma, bu görülen direnci kuvvetlendirme amaçlıdır.{Yukarıdaki tablo   
detaylı irdelenmelidir. Genel olarak büyüklerin sayısı artmakta küçüklerin azalmaktadır.)  
 Oransal olarak 2000 ve 2004 yıllarına göre karşılaştırıldığında en fazla artış oranı % 75 ile  
 küçük süpermarketler ve %61 artış oranı Hipermarket Zincirlerindeki olduğu görülmektedir.  
 Yukarıdaki tablo sistematik bir şekilde analiz edilmelidir. Basit bir analiz ile perakende  
 grupları arasında tek azalış % 10 ile bakkallarda meydana gelmiştir. Genel olarak sayıları en fazla   
olan küçükler yani bakkallar azalmıştır. Buna karşılık bakkalların bir kısmının küçük ve orta markete   
doğru kaymış olabileceği şeklinde bir yorumda getirilebilir. Orta Büyüklükte Marketler % 15 oranında  
 artarken küçük süpermarketler %75 oranında artmıştır. Bu artış oranları da bir anlamda bakkallardan   
orta ve küçük süpermarketlere kayma şeklinde değerlendirilebilir.    
 Diğer dikkat çekici bir durum ise, en yüksek artış hipermarket zincirlerinde % 61 artış oranı   
ile meydana gelmiştir.        
          
B-İLİMİZDEKİ GENEL DURUM      
 Bu durum ilimizde de ülkemizden çok farklı değildir. İlimiz merkezi ve ilçelerinde bulunan   
odalarımıza bağlı bakkal ve küçük market sayıları 6 bin civarındadır.    
 İlimiz ve bağlı ilçelerde 6 bin civarı bakkal ve küçük süpermarket bulunmaktadır. Geçmiş   
yıllardaki ülke istatistikleri paralelinde ilimizdeki bakkal ve diğer market sayılarına ilişkin istatistikler   
elde edilememiştir. Ancak ülke genelindeki gelişmelere paralel olduğu tahmin edilmektedir.  
 Yukarıdaki rakamlara tekel bayii, kuruyemişçilik vb meslekler dahil değildir. Bu   
mesleklerinde ilave edilmesi durumunda bu sayı yaklaşık 8 bin civarlarına ulaşabilecektir.  
 Bu sayıda bakkal ve küçük marketlerin aracılar kanalıyla satın almış oldukları ürün miktar ve   
tutarları çok büyük meblağlara ulaşmaktadır. Bu kontrolsüz ve dağınık gücün kendi menfaatlerine   
uygun  olacak  şekilde  kontrol  altına  alınması  ve  üyelerin  menfaatleri  doğrultusunda   
yönlendirilmesi faydalı olacaktır.       
          
3-TÜKETİCİLERİN BAKKALLARI TERCİH ETMEME SEBEPLERİ   
 Ülkemizde bakkalların ve küçük marketlerin tercih edilmemesinin belli başlı sebepleri   
aşağıdaki şekilde sıralanabilir.       
SEÇENEK AZLIĞI       :Büyük Süpermarketlerde daha çok markada aynı ürünün bulunabilmesi  
sonucu seçme hakkı ve kıyaslama imkanı bulunmakta küçük marketlerde bu imkan bulunmamaktadır.  
SÜRAT                           : Az personelin çalışmasından dolayı hizmetlerde yavaşlık.   
TEŞHİR                         :İç dizayn eksikliğinden dolayı, müşteri sadece ihtiyacı olan ürünü almaktadır   
ALAN                       :30-50 M2 lik mağazalarda müşteri ürünle temas edememekte, ürünü kendi   
seçememekte, sadece sipariş verip kendisine verilen ürünü alabilmektedir.    
İMAJ                              :Yanlış bilgi, bilinçsizlik ve psikolojik etkenlerden dolayı müşterilerin bakkal   
hakkında olumsuz imajları bulunmaktadır.       
      FİAT                               :Büyük marketlerin toptancılardan daha karlı mal almalarıyla düşük fiatlarla   
satış yapmaları.         
ÇALIŞMA SAATLERİ : Büyük marketlerin geç saatlere kadar açık olmaları çalışan kesimlere büyük   
kolaylıklar sağlar.         
ÇEŞİTLİ HİZMETLER : Süpermarketlerde her türlü ihtiyacın karşılanması oyun, otopark, cafe, lokanta   
vb bölümlerin bulunması. Bakkallarda bulunmaması.      
YAKINLIK                     : Aynı bölgede birbirine çok yakın bakkallar bulunmaktadır. Bakkal ve küçük   
market açarken belli bir mesafe olmalıdır.       
KREDİ KARTI              :Bazı bakkallarda kredi kartı cihazı(POS) bulunmaması ve kredi kartı   
bulunmayabileceği düşüncesinin tüketicinin psikolojisinde olması.    
EKONOMİK GELİŞMİŞLİK: Ülkemizde artık otomobil sahipliliği oranı yükselmekte, otomobille   
aileler gezme ve alışveriş amaçlı büyük marketleri tercih etmektedirler.    
Kaynak: T.Bakkallar Fed.i.Sitesi (Bazı maddeler)     
          
4-REKABETİ OLUMSUZ ETKİLEYEN UNSURLAR    
 Yapılan bir araştırmada aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Bu veriler bakkalların yaşadığı   
sıkıntıların ana nedenlerini açıkça ortaya koymaktadır.     
 Bakkal ve küçük marketlerin hipermarket zincirleri ve büyük marketler karşısında olumsuz   
etkilenmelerinin nedenlerine ilişkin yapılan araştırma sonucu aşağıdaki gibidir.   
          
          
                                                                        Frekans Yüzde   
a) Rakip firmanın üreticiden alım yapması   33 5,9   
b)Rakip Firmaya alım büyüklüğüne bağlı olarak 327 58,3   
fiyat iskontosu ve uygun vade yapılması          
c)Rakip Firmanın müşterilerine Promosyon Yapması  29 5,2   
d)Çevrede bakkalların çok olması      124 22,1   
e)Rakip fırmanın çalışma saatlerinin ve günlerinin 5 0,9   
fazla olması                
          
Kaynak : T.Bakkallar Fed. İ.Sitesi.       
          
5-MAL. TOPLU ALIM-SATIM VE DAĞITIM ŞİRKETİ   
 Yukarıdaki araştırma sonucu incelendiğinde rekabette yaşanan en büyük sorunun alım   
büyüklüğüne bağlı yapılan fiyat iskontosu ve uygun vade olduğu anlaşılmaktadır.   
Bakkal ve küçük marketlerin küçük tutarlarda aracılardan mal almaları alım maliyetlerini yükselterek   
büyük marketlerle rekabet edememelerine neden olmaktadır.     
Yukarıdaki tablonun a, b ve c maddelerinde sorun teşhis içeriklerin yüzdesi 69,4 gibi oldukça yüksek   
bir yüzdeye ulaşması dikkat çekicidir. Bu üç şık ta, teşhis edilen sorunlar ise ilimizde ve ilçemizdeki   
bakkal ve küçük marketlerin toplu hareketini sağlayacak bir şirketin kurulması ile önemli ölçüde   
çözülebilecektir.O halde ilimiz ve ilçelerinde bulunan tüm bakkal ve küçük marketlerin birleşerek tüm   
bakkaliye mallarının direkt üretim(Şık 1) noktalarından, ıskontolu indirimli uzun vadeli (Şık 2)  
 alımını yapacak ve promosyonlu(Şık-3) tanıtım yapacak bir şirket kurulmalıdır.   
 Ülkemizde ve ilimizde şirketlerin olumsuz örnekleri olduğu gibi çok güzel model olabilecek   
örnekleri de bulunmaktadır.(Örneğin; Trabzon Bakkalım AŞ.)     
 İlimiz ve ilçelerinde bulunan bakkal ve küçük marketlerin sayıları 6 bin civarıdır. Bu bakkal ve   
marketlerin bakkal başına 500 TL ile şirket sermayesi oluşturulmalıdır.   
 Bu konuda(ihtiyaç duyulacak sermaye) odalarla irtibata geçerek bakkalların aylık ciroları   
ihtiyaç duyacağı malların değeri vs. bilgiler tespit edilerek gerek duyulacak sermaye tespit edilmelidir.  
 İndirimli ve uzun vadeli alımlara piyasa koşullarına göre uygun bir kar konularak tüm   
bakkallar toplu mal alımları gerçekleştirilmelidir.      
 Bu şirket profesyonel kişilerce yönetilmelidir. Her türlü şahsi ihtiraslardan uzak   
tutulabilecek yöntemler üzerinde tartışılması ana sözleşmesinin bu koşulların dikkate alınarak   
düzenlenmesi önemlidir. Ortaklardan kurulu, Yönetim Kurulu şirket yönetimini   sektörde   
uzman kişilere bırakmalıdır. Belli zamanda ciro, alımlar vb. konularda profesyonel yönetimi   
denetlemelidir.( Şirket büyüdüğünde denetim şirketlerine açılmalıdır.)   
Bir nevi şirket hüviyetine büründürülen işletme olmalı, klasik şirket anlayışının dışına çıkılmalıdır.  
Yeterli soğutuculu ve soğutucusuz araç filosuna sahip olmalı. İlin belli bölgelerine (ilçelerine) tali   
depolar kurulmalı araç filoları ile takip edilmelidir.      
Siparişler ekonomik çabuk şekilde yerine getirilmelidir.     
Kurulacak şirket sayesinde bakkal ve küçük rnarketlerin promosyonlu mal satma imkanları da gelişebilecektir.  
gelişebilecektir.         
Ayrıca bakkal ve küçük marketlerin yaşadığı sıkıntıların çözümü amacıyla bu yönde  
 kurulacak olan şirket örnek olacağından, üzerinde çalışılması durumunda devlet desteği dahi   
almabilecektir.         
   II-PROJENİN DETAYLARI   
          
A-ORTAKLARIN TAMAMININ KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞE GEÇİRİLMESİ   
 Bakkal ve küçük marketlerin kredi kartı ile yapılan alışverişleri için kendilerine bankalarca   
verilecek POS cihazları için bankalara aylık komisyonlar ödemekte veya paraları belli süre banka   
tarafından bağlı tutulmaktadır.        
 Oysa böyle bir şirketin kurulması durumunda tüm üyeleri adına şirket bir banka ile anlaşarak   
hiç komisyon ödemeyecek veya daha az bir ücret ile, bankadan şirket adına POS cihazlarını kullanma   
adına belli bir bedel dahi tahsil edebilecektir.      
B-BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ       
 Bankada şirket ortaklarınca yapılacak her türlü havale, çek, kredi kartı, cari kredi hesapları ve   
diğer her türlü işlemlerin ücretsiz veya düşük ücretler yapılması sağlanabilecektir. Ayrıca şirketin de   
tüm hesapları anlaşılan bankada tutulacaktır.      
 İşyerlerinin hırsızlık, yangın, kasko zorunlu trafik, emeklilik vb gerek işle ilgili ve gerekse özel   
sigorta işlemleri toplu olarak anlaşılan sigorta şirketine çok önemli indirimler yaptırılarak hizmetler   
alınabilecektir.(Genellikle tüm bankaların sigorta şirketleri bulunmaktadır.)    
C-ÜYELERİN MUHASEBE İŞLEMLERİ       
 Şirket ortakları her ay SMMM’ lere belli tutarlarda (ortalama 100—150 TL) muhasebe defteri   
tutma ücreti ödemeleri yapmaktadırlar. Her ilçede bu konuda şirket bünyesine alınan birkaç eleman ile   
çok düşük ücretler ile muhasebe kayıtlarının tutulması sağlanabilecektir.    
D- TANITIM VE REKLAM ÇALISMALARI       
 Raporda öngörüldüğü şekilde bakkal ve küçük niarketlerin birleşerek şirket kurmaları halinde,   
gerektiğinde tüm bakkallarda toplu olarak yapılacak promosyonlu satışlar, vatandaşın aşverişlerde   
bakkalları ve küçük marketleri tercih etmeleri konusunda genel tanıtım ve reklam çalışmaları   
yapılabilir. (Büyük marketleri yarın ... Da 1 kg şeker 1,5 YTL, 1 Litre Çiçek yağı 2 YTL gibi)  
 Bu  TV  reklamları ,  gazete  ilanları ,  FM  (Radyo)  ve  diğer iletişim araçları ile   
gerçekleştirebilecektir. Bireysel olarak yapılması mümkün olmayan bir çok ekonomik tanıtımlar bu   
 kanallarla gerçekleştirilebilecektir.       
E-RAF, PANO VE İÇ DİZAYN ÇALIŞMASI       
 Şirket, bakkal ve küçük marketlerin günümüz şartlarına uygun şekilde raf dizaynı, iç dizayn,   
ürün yerleşimi, ışıklandırma, dış pano gibi çalışmaları yaparak, bakkallarda tek tip bakkal oluşumunu   
sağlamak ve üye bakkalların talep  edilen  yerler  haline  gelmesini  sağlamak.  (Bir  nevi  Büyük   
hipermarket ağının şubeleri gibi)       
F-NÖBETCİ BAKKALIK UYGULAMASI       
 Nöbetçi eczaneler gibi nöbetçi bakkallık uygulamasının hem bakkallara katkı sağlayacak hem   
de geceleri oluşabilecek acil ihtiyaçların karşılanması sağlanabilecektir.    
          
G-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI      
 Şirket bakkal ve marketlerin raf dizaynı, bulundurması gereken ürünler, bakkal dizaynı, ideal   
sipariş seviyeleri, GZFT(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizleri yapılmalıdır.   
Örneğin Bazı büyük marketler BİM gibi daha küçük marketler kurarak,(DIA SA) bakkallar gibi   
yerleşim yerlerinin içerlerine şubeler açarak bakkallar gibi şehir içlerine yayılmaktadırlar.Bakkalların   
bu durumu güçlü yönleridir. Bunu daha ön plana nasıl çıkarabiliriz konusu irdelenmelidir. Ayrıca   
karşılıksız(Borç yazma) halka mal satılmasının bakkalları olumsuzlukları kadar olumlu yönleri de   
olmaktadır.Bu alacakların genel tahsil seviyesi, geri dönmeme oranı vb.konular bilimsel analize tabi   
tutulmalıdır.         
I- SOSYAL AMAÇLI ÇALIŞMALAR       
 Şirket ortakları adına anlaşmalı hastane ve hastane olmayan yerlerde doktorlarla (Şirket   
doktoru gibi,Dahiliyeci ,Çocuk Doktoru ) anlaşmalar yaparak ortakların hem zaman kaybını, hem de   
ekonomik anlamda sağlık giderlerin azaltılması sağlanabilir.     
İ-GIDA BANKACILIĞI YASASINDAN İSTİFADE EDİLMESİ     
Uygun sayıdaki mahallelerde bir adet Gıda Bankacılığı şb.si açılarak üretici firmalardan bedava   
temin edilecek gıdalar mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılarak sosyal sorumluluk   
üstlenilecek.         
K-DEMİRBAŞ ORTAK ALIMLARI       
 Bakkalların açılışında veya zaman içersinde ortaya çıkabilecek demirbaş (Soğutucu, terazi vb)   
ihtiyaçlarını tek elden, ekonomik ve belli standartta olmasını sağlamak.    
L-PAKETLEME VE FASON ÜRETİM       
 Planlanan şirketin belli bir büyüklüğe ulaşması durumunda, en çok tüketilen büyük marketlerin   
yaptığı gibi (Peynir, süt, şeker paketleme, deterjan vb) ürünlerin şirket bünyesinde veya fason  
 üretimlerini gerçekleştirmek. Belli ürünlerin tüm bakkallarda sanki bir marketler zincirinin şubesi gibi   
tek fiyat uygulamasına geçilmesi dahi değerlendirilmelidir.     
M-DENETİM VE KONTROL AĞI        
 Ortakların temizlik, hijyen ve diğer ahilik kültürü vb. tüm alanlarda şirket tarafında zaman  
 zaman şirket prensiplerine uygun faaliyette bulunup bulunmadığı denetlenmelidir.   
N- SİPARİS VE ŞİKAYET HATTI(ALO-BAKKALIM A.Ş.)     
 Bakkalların sipariş vermelerini sağlamak amacıyla yeterli kapasiteye sahip sipariş hattı   
kurulacak bu hatta e-mail yolu ile sipariş verme dahil her türlü alt yapı sağlanacak, gerektiğinde   
vatandaş şikayetlerinin dinlenmesi için bazı bölümler şikayet hattı olarak değerlendirilecek.  
O-BAKKALLAR ARASINDA MESAFE SINIRLAMASI     
 Birçok şehir ve kasabamızda bakkalların birbirlerine çok yakın olduğu ve bu nedenle  
birbirlerinin interlandına (satış sahası) girdikleri ve bu nedenle kazançlarında azalma olduğu, bir   
gerçektir. Bu durumun yasal veya Belediye ruhsat uygulamaları ile çözülmesine çalışılmalıdır.  
Ö-DEPO VE DAGITIM FİLOSU        
 Şirket ilin coğrafi durumu dikkate alınarak ana depo,ve tali depolar kurmalıdır. Yeterli   
Soğutuculu araçlar da dahil olmak üzere tüm köylere kısa sürede ulaşacak dağıtım filosu   
oluşturulmalıdır.         
P-TEK FİAT VE ÜNİFORMA UYGULAMASI       
 Tüm bakkallarda üzerinde düşünülerek tek fiyat uygulamasına gidilmesi tüm bakkallan için   
önemli avantajlar yaratabilecektir. Bakkallara büyük bir holdingin şubesi imajı verecek tüketiciler   
nezdinde kurumsallaşmış firma imajı doğuracaktır. Ayrıca yapılacak tanıtım ve reklam çalışmalarında   
Bakkalları bir adım öne geçirmiş olacaktır.      
 Ayrıca çok abartı olmadan, bakkalların temiz ve titiz giyindikleri imajını doğuracak tek tip   
kıyafet giyilmesi düşünülmelidir.        
R-AVRUPA BİRLİĞİ FONLARINDA İSTİFADE      
 Şirket yapılanma aşamasında bakkalların ve şirket çalışanlarının eğitimi, online bağlantı   
işlemleri vb. konularda Avrupa Birliği hibe fonlarında istifade için çalışmalar yapmalıdır.  
S-FM BANTINDAN YAYIN YAPAN RADYO KURULMASI     
 Bakkal esnafının tanıtımı, tüketicinin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi işlemleri, her türlü   
eğitim ve tanıtım işlerinin yürütülmesinde maliyetin düşürülmesi amacıyla radyo kurulmasın faydalı   
olabilecektir.         
          
III-ORTAK OLMADA MADDİ SIKINTI YAŞANMASI    
 Şirkete ortak olmada bazı üyelerin sıkıntı yaşaması durumunda Bursa Esnaf ve Sanatkarlar   
Kredi  ve  Kefalet  Kooperatifleri  kanalıyla  bu  amaçla  kullanılmak  üzere  kredilendirme  imkanı   
getirilmelidir. Bu konuda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği(Teskomb) ile   
görüşülmcsinde fayda olacaktır.       
IV-SONUC          
 Sonuç olarak diğer şirketlerin yaşadığı sorunların iyi araştırılarak karşılaşılabilecek sorunların   
önceden önlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanmış bir ana sözleşme ile kurulacak bir şirket çok   
faydalı olacaktır.         
 Ancak bu şirket in belli bir büyüklüğe ulaşması zorunludur. Üye sayısı ve katılımın yüksek   
tutulması  için  planlı  bilgilendirme  çalışması  yapılmalıdır. Çünkü hipermarketlerin büyüklükleri ve   
alım güçleri ortadadır. Bu nedenle şirketin çok ortaklı büyük sermayeli ve çok katılımlı olması önemlidir.  
 Daha sonraki şartlar dikkate alınarak çevre iller de kapsama alanına alınmalıdır. Güzel bir   
örnek  olması ve  çevre  illerde  de bu  şirketlerin başarılı olması üst birlik şeklinde ülke genelinde   
yapılanmayı sağlayarak daha büyük faydalar getirebilecektir.     
 Bu uygulama bakkalların rekabet gücünü önemli derecede arttıracaktır. Satılan mallar direk   
olarak üreticiden uzun vade ve uygun ödeme koşullarında temin edilebilecektir.   
 Tüm bakkalların kredi kartı ile alışverişe uygun hale getirilmesi, bu konuda tüm üyeler adına   
daha ucuza temin edilecek pos cihazlarına düşük komisyon ödenecek veya hiç ödenmeyecektir.  
 Tek fiyat, tek tabela, tek üniforma ve tüm üyeler adına tek olarak hareket edecek bir şirket   
yapacağı  Reklam  ve  promosyon  çalışmaları ,  tanıtım  imkanları  ile  bakkallara önemli katkılar   
sağlayabilecektir. Şirketin önderliğinde gerekirse Üniversite ve Kamu Kurumları ile bakkal adına AR-  
GE çalışmaları yapılabilecek bu durum üyelere önemli maddi imkanlar sağlayacaktır.   
 Yine Ticaret ve Sanayi Odalarının yaptığı gibi tüm üye bakkallara bir banka ile anlaşarak, daha   
ucuz kredi ,  daha  ucuz  havale ,  daha  ucuz  çek ,  senet  tahsili  vb. imkanlar gündeme gelebilecektir.  
 Bakkalların muhasebeleri her ilçede bakkal sayılan dikkate alınarak, çalıştırılacak personeller   
ile  Mali  müşavirler  gözetiminde  tutulmalıdır . Bu uygulama muhasebe maliyetlerinde önemli tasarruf   
sağlayacaktır.         
 Özel, hastane, hastane bulunmayan ilçelerde özel doktorlarla indirim anlaşmaları sayesinde   
hem zaman, hem de sağlık giderlerinde tasarruf sağlanacaktır.     
 Şirket tarafindan zaman zaman gündeme gelen ve hibe şeklinde olan Avrupa Birliği Kaynaklı  
 fonlar  Bakkalların  ve  şirket  çalışanlarının  eğitime  amacıyla  kullanımı konusunda da çalışmalar   
yapılabilecektir.         
 Radyo kurulmasının da tanıtım çalışmalarında önemli katkıları olabilecektir.  
 Sistemin planlandığı gibi yürümesi durumunda tek fiyat uygulaması, tek pano vb. Büyük  
 Market zincirinin şubeleri gibi algılanarak bakkallara önemli katkılar sağlayacaktır.   
 Kısaca raporun ekinde bulunan proforma çalışmada da hesaplandığı gibi cirosuna göre   
bakkallara ortalama 841 TL ye varan aylık fazla kazanç sağlanması mümkün olabilecektir.  
 Ayrıca ülkemize güzel bir örnek model de oluşturacaktır. Başarılı bir şirketleşmenin örnek,   
gösterilmesi durumunda kamu yardımı alınması dahi mümkün olabilecektir.    
          
          
 ŞİRKETLEŞMENİN BAKKALLARA SAĞLAYACAĞI  
  FAYDALARIN PARASAL ÖNGÖRÜSÜ   
   (PROFORMA ÇALIŞMA)    
GENEL VERİLER         
1-) Trabzon Bakkallar Odasının şirketi ile yapmış olduğumuz görüşmede şirketleşme sonrası ürün   
alımlarının bakkallara olan maliyetinin ortalama % 7 civarında ucıızladığı belirtilmektedir.Bu oran   
üye sayısının artması ve alım miktarlarının büyümesi durumunda % 15-20 çıkmaktadır.  
2-) Müşteriye göre değişmekle birlikte bankaların POS cihazlarına uyguladıkları komisyon oranı  
%1,5, % 2, % 2,5,%3,00 gibi oranlar olmaktadır.Belli cironun altında kalındığında 75 TL gibi   
cezalarda anlaşma gereği uygulanmaktadır. Komisyon ödemek istemeyenleri hesaplarına 25- 40   
gün arasmda blokaj uygulanmaktadır.       
3-) Her bakkallın işyeri sigortası, araç kaskosu, havale, çek ve senet işlemleri Bankalar veya   
genellikle Bankaların sigorta şirketleri aracılığıyla yapılmaktadır.     
4-) SATSO ve diğer ticaret odalarının yaptığı gibi şirket tarafından tüm üyelere piyasa şartlarına   
göre daha uygun krediler elde etme imkanları da doğabilecektir.    
5-) Her bakkal veya ailesi muhtelif zamanlarda Kamu veya özel hastanelerden belli bedeller   
ödeyerek hizmet almaktadırlar. Özel hastanelerin aldığı farklar toplu hareket ile kaldırılabilecek veya   
daha aşağılara çekilebilecektir. Özel Hastane olmayan ilçelerde özel doktorlarla anlaşılabilir.  
6-) Ortalama bir bakkalın günlük cirosunun 300-400 TL olduğu varsayılmaktadır.   
7-) Muhasebe ücreti olarak her ay 50 TL tasarruf sağlandığı varsayılınıştır.   
          
YUKARIDAKİ VERİLER IŞINDA BİR BAKKALIN ŞİRKETLEŞME SONUCU  
    KAZANCININ TESPİTİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜ               (PROFORMA ÇALIŞMA)  
                                           AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR.   
                                                 (Bakkal Ahmet Amca)    
          
1-) Bakkal Ahmet Amcanın CİROSU üzerinden toplu alım nedeniyle ucuza temin edilen mal  
nedeniyle elde edeceği kazancın hesaplanması;      
a) Ciro 300 TL ise x % 7 Ucuz Mal Temini =    21 TL Günde Fazla Kar   
b) Ciro 400 TL ise X % 7 Ucuz Mal Temini=    28 TL Günde Fazla Kar   
aa) 300 TL Ciro Için= 30 gün x 21 TL = 630 TL/ AY Ayda Fazla Kar    
bb) 400 TL Ciro İçin =3Ogün x 28 TL = 840 TL / AY Ayda Fazla Kar   
          
2-) Bakkal Ahmet Amcanın daha önce bireysel olarak A Bankasıyla yapmış olduğu anlaşma  
 gereği POS cihazı için Bankaya ödediği komiyonun hesaplanması.    
a) Günlük Ciro 300 TL % Ort Komisyon %2= 6 YTL Günlük Komisyon    
b) Günlük Ciro 400 TL % Ort Komisyon %2= 8 YTL Günlük Komisyon    
aa) 300 TL Ciro İçin Aylık Ödenen Komisyon: 6 x 30= 180 TL     
bb) 400 TL Ciro İçin Aylık Ödenen Komisyon :8 x 30= 240 TL     
Banka ile yapılan pazarlık sonucu 6500 bakkalın aynı bankadan POS cihazı kullanması ve diğer   
bankacılık işlemlerini aynı bankadan yapması sonucu bankanın komisyonu % 0,5 indirmesi   
durumunda;         
a) -300 TL ciro için Bankaya %2 Üzerinden ödenen komisyon 180 TL/AY    
%05 komisyondan Bankanın alacağı Komisyon 300 TL x 0,5x30 gün = 45 TL dir.    
180 TL - 45 TL = 135 TL/AY NET KAZANÇ      
b) -400 TL cin için Bankaya %2 Üzerinden ödenen komisyon 240 TL/AY    
% 05 komisyondan Bankanın alacağı Komisyon 400 TL xO,5x30 gün= 60 TL dir.    
240 TL -60 TL = 180 TL/ AY NET KAZANÇ      
          
3-Bir bakkalın özel veya ticari aracı olması durumunda bunun kaskosu, ev, işyeri, dask vb.  
sigorta işleri çek senet vb.tahsilatlardan ve havalelerinden bankaca alınan masrafların   
düşürülmesi sonucu elde edilen parasal değerlerin hesaplanması;    
Bu durum kişiden kişiye değişecek bir durmdur.Bir aracın ortalama 750 TL kaskosu olması  
bundan %10 indirim yapılması durumunda 75 TL/YIL     
75TL:12=6,25 TL/AY        
Ayda 2 kez havale yapılması veya cek senet, kredi kartı kart bedeli vs. karşılığı 20 YTL daha az   
bedel ödenmesi durumunda; aylık 20 TL/AY      
Aynca hastane ve diğer yapılabilecek ortak hareketler nedeniyle elde edilebilecek menfeatler ile   
tanıtım ve reklam çalışmaları sonucu elde edilecek ciro artışları burada hesaplanmamıştır.  
4-Muhasebe giderlerinden her ay 50 TL Tasarruf sağlandığı öngörülmüştür.    
          
TOPLAM AYLIK NET GETİRİNIN HESAPLANMASI   
300 TL CİROLU BAKKAL                                       400 YTL CİROLU BAKKAL   
%7 Ucuz Alım karı : 630 TL/AY                                          % 7 Ucuz Alım karı : 840 TL/AY  
POS cihaz Kom.Karı:135 TL/AY                                       POS cihaz Kom.Karı : 180 TL/AY  
Sigorta Vb Kom.Karı: 6,25 TL/AY                                     Sigorta Vb Kom Karı: 6,25 TL/AY  
Cek, Snt vb Kom.Karı: 20 TL/AY                                       Cek, Snt vb KomKarı :20 TL/AY  
Muh.Gid.Tasarrufu: 50 TL/AY                                          Muh.Gid.Tasarrufu : 50 TL/AY  
TOPLAM KAZANÇ :841,25 TL/AY                                   TOPLAM KAZANC : 1.096,25/AY   
          
Şirketleşmenin ortaklara sağlayacağı faydaların parasal olarak ifade edilmesi iş dünyası   
açısından  önemlidir . Profesyonelce yönetilen, Ar-Ge bölümü iyi çalışan, düzenli tanıtım   
çalışmaları yapan şirketin ve ortakların perakende sektöründen alacağı payın artışı ve diğer tali   
konulara ilişkin hesaplamalar yukarıda yapılmamıştır. Bunlarında hesaplanması durumunda   
bakkalları kazanacağı rakamlar daha yukarılara da çıkabilecektir.